Tässä blogisarjan osassa kerron, mitä olemme viime aikoina tehneet digitaalisten itsepalvelujen alalla, kuinka saavutimme tulokset ja mitä etuja itsepalvelu tarjoaa asiakkaillemme. Aloitetaan siitä, mitä teemme ja miten työskentelemme. 

 

Löydä, määrittele, kokeile ja toimita 

Digitaalinen itsepalvelutarjontamme koostuu kahdesta osa-alueesta, itsepalveluratkaisuista ja itsepalvelulaiteratkaisuista (hardware).  Molemmilla osa-alueilla pystymme toimittamaan yhdeltä luukulta täyden palvelun kattamaan tuotteen koko elinkaaren.  

Itsepalveluratkaisut

 • Varaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöratkaisut 

 • Tieto- ja opastusratkaisut 

 • Autoilijan itsepalveluratkaisut 

 • Digitaaliset asiakaspalveluratkaisut 

Itsepalvelulaitteet (hardware)

 • Kioskit 

 • Itsepalvelukassat 

 • Itsepalvelupäätteet 

 • Lokerikkokonseptit 

Olemme rakentaneet työskentelymallin, joka sopii sekä pieniin että suuriin projekteihin. Tarkoituksenamme on aloittaa pienestä osasta ja siirtyä myöhemmin pääprojektiin. Kutsumme mallissamme näitä kahta vaihetta ”esiselvitykseksi” ja “palvelun luomiseksi”. 

 

Esiselvitys

Esiselvitysprosessi etenee neljässä osassa:

 1. LöydäJotta ymmärrämme tarpeet ja vision syvällisesti, aloitamme työskentelyn keräämällä kaiken tarvittavan tiedon yhdessä asiakkaamme kanssa Tämä saavutetaan tapaukseen parhaiten sopivilla menetelmillä osaavien fasilitaattoriemme avulla. 
 2. Määrittele: Löydetyn tiedon perusteella ohjelmistoarkkitehtimme ja käyttökokemussuunnittelijamme määrittelevät ja suunnittelevat konseptin. 
 3. KokeileValmistamme tuotteen prototyypin. Näin varmistamme, että tarpeet ja visio täyttyvät. Prototyyppi voi olla visuaalinen käyttöliittymä, 3D-suunnittelu, pieni ohjelmisto tai vaikka 3D-tulostettu komponentti. 
 4. Toimita: Valmistelutyön lopuksi tarkistamme tulokset ja käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi, mitä opimme prosessista. 

 

Palvelun luominen

Digitaalisen palvelun luomisprosessi on luonnollinen jatko ensimmäiselle vaiheelle. Käytännössä se koostuu samanlaisen prosessin pienistä sykleistä, kuin esiselvityksessä. Toistamme syklin useita kertoja peräkkäin tavoitteiden saavuttamiseksi. Suurin ero on projektin laajuudessa, joka sisältää yleensä esiselvityksessä asetetun tavoitteen täydellisen tuloksen. 

Prosessimme on osoittautunut menestyväksi monissa keskisuurissa ja suurissa projekteissa, joissa olemme olleet osa projektiryhmää tai koordinoimassa koko hanketta. Joka tapauksessa ainakin sisäisesti noudatamme työmallimme periaatteita. 

 

#digitalselfservice

Ota tietämyksemme ja kokemuksemme avuksesi 

Olemme rakentaneet erilaisia itsepalvelukonsepteja monille toimialoille. Jotkut ovat pienempiä kuin toiset, toiset saavat enemmän huomiota ja median julkisuutta kuin toiset. Riippuen siitä, kuinka ainutlaatuinen konsepti on, sitä enemmän markkinointiarvoa saavutetaan julkisuudella. Mutta julkisuuteen liittyy myös tunnistettuja riskejä. Jos konseptin käyttäjäkokemusta ei ole suunniteltu huolella tai ohjelmistossa on suuria virheitä, huono julkisuus voisi pilata kaiken tehdyn työn. Huonoa julkisuutta on vaikea korjata. Siksi huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeää 

Kokemuksemme mukaan asiakkaidemme itsepalvelusta saama hyöty on ollut merkittävä. Loppukäyttäjien tavoittaminen lähentämällä palveluita ja mahdollistamalla pidemmät aukioloajat ovat tuoneet myös uusia käyttäjiä. 

 

Tässä on muutama julkinen asiakastarina joista olemme erityisen ylpeitä:

Minkälainen itsepalvelukonsepti tukisi sinun liiketoimintaasi?