Sinä, joka luet tätä, olet (luultavasti) ihminen. Olit sitten johdettava tai johtaja, sinun tulee sekä johtaa kuin ihminen että tulla johdetuksi kuin ihmistä. Tällöin puhutaan ihmislähtöisestä johtamisesta, ja se on kaikkien asia. 

Ihmislähtöisellä johtamisella korostetaan sitä, että vaikka työelämä on kovaa ja liiketoiminnassa usein painottuvat numerot, johtamisen ei tarvitse olla sellaista. Varsinkin näinä aikoina, kun pandemia on jyllännyt jo kuukausia, emme tarvitse enää yhtään enempää kovuutta kuin mitä elämä tällä hetkellä tarjoilee jo itsessään. IT-alalla ihmislähtöinen johtaminen on korostunut jo ennen pandemiaakin. IT-alalla työskennellään pääsääntöisesti asiantuntijaorganisaatioissa, joissa kovaa ja käskyttävää johtamista ei tarvita, eikä sille myöskään ole sijaa. 

Ihmislähtöisellä johtamisella on myös oikeaa liiketoiminnallista arvoa sekä suoraan että välillisesti, sillä ihmislähtöisen johtamisen seurauksena 

  • riskit ja huolet tuodaan matalammalla kynnyksellä esiin. Kun johtaminen antaa tilaa tiimille olla epävarma ja nostaa huolet esiin, on niillä mahdollisuus myös nousta esiin – ja vieläpä ennemmin kuin myöhemmin.  

  • sitoutuminen ja motivaatio työhön kasvavat. Ihmislähtöinen johtaminen mahdollistaa paremman ymmärryksen koko tiimille siitä, miksi työtä tehdään eikä miten sitä tehdään. Tätä kautta työn merkityksellisyys kasvaa. Kun teet merkityksellistä työtä, haluat myös sitoutua siihen, koska silloin siitä tulee juuri sinun asiasi. 

  • lapioimisestakin tulee mukavampaa mukavammassa tiimissä. Työnteko edes IT-alalla ei ole pelkkää voitosta voittoon kulkemista ja pöytätenniksen pelaamista, vaan välillä työ on aivan sitä itseään. Kun johtaminen on ihmislähtöistä, myös vertaistuki pääsee kukoistamaan, ja haastavammatkin työt saavat lempeämpiä sävyjä. 

NELJÄ TEESIÄ IHMISLÄHTÖISEEN JOHTAMISEEN 

  1. Tue – älä neuvo äläkä missään nimessä käske  

  2. Johda ihmisiä, älä asioita – ihmiset ennen asioita  

  3. Luota ja ole luottamuksen arvoinen  

  4. Ole inhimillinen  

Tue - älä neuvo äläkä missään nimessä käske. Ihmislähtöinen johtaja ei ole neuvoautomaatti vaan apukäsien tarjoaja. Tukemisen, neuvomisen ja käskemisen erottavat toisistaan hyvin pitkälle asenne siitä, miten haluat toisten kanssa työskennellä. Neuvominen ja käskeminen ovat sen kertomista, miten jokin asia kuuluisi sivustaseuraajan näkökulmasta tehdä. Neuvomalla ja käskemällä toista ajatellaan, että juuri minun ja vain minun tavallani päästään oikeaan lopputulokseen. Tukeminen puolestaan on omien käsien ojentamista silloin, kun avunpyytäjä apua itse pyytää. Tukeminen on sparraamista ja kannustamista siihen, että avunpyytäjä pääsee lopulta itse siihen lopputulokseen, minkä näkee omasta näkökulmastaan parhaaksi. Karrikoidusti sanottuna tukeminen on toisen ihmisen kunnioittamista ja neuvominen ja käskeminen epäkunnioitusta – ei taida olla vaikeaa päätellä, kumpi sopii ihmislähtöisen johtajan pirtaan. 

Johda ihmisiä, mahdollista asiat - ihmiset ennen asioita. Ihmislähtöinen johtaja on mahdollistaja. Hän pitää työkaveriensa puolia ja huolehtii, että heidän on mahdollisimman hyvä olla ja työskennellä tiimissään. Yhdessä tiiminsä kanssa hän pitää työn pyörät pyörimässä. Tiimiläiset ovat asioiden ammattilaisia ja heidän täytyy saada keskittyä olemaan asiantuntijoita. Stressi vaikuttaa suorituskykyyn, ja esimerkiksi projektipäällikkö voi vaikuttaa siihen, kuinka stressaava ilmapiiri projektiin syntyy. Oli budjetti tai aikataulu kuinka tiukka tahansa, ei kukaan voi tehdä kuin parhaansa. Vaatimusten suhteen täytyy siis olla realistinen. Projektilla on toki aina tavoitteensa, ja tavoitteellisuus kannustaa, mutta mahdollisimman stressittömässä ympäristössä syntyy yleensä paras jälki. Kiireillä on tapana kasautua ja tosimaailmassa stressaavia tilanteita ei voi täysin välttää. Tiimissä kukaan ei kuitenkaan jää yksin ongelmien kanssa. Parhaimmillaan yhteen hitsautuneessa tiimissä kaikki sen jäsenet puhaltavat yhteen hiileen ja haluavat tehdä mahdollisimman hyvää työtä toistensa takia – myös lapiointia!  

Luota ja ole luottamuksen arvoinen. Ihmislähtöinen johtaja on avoin, ottaa ihmiset huomioon ja näyttää esimerkkiä. Avoimuus projektin asioista sitouttaa ja auttaa pitämään tavoitteen kaikkien mielessä. Avoimuus ei kuitenkaan tarkoita kaiken jakamista, vaan johtajan tehtävä on myös suodattaa. Stressiä aiheuttavaa turhaa hälyä on syytä välttää. Usein katseet kiinnittyvät johtajaan, jolloin esimerkin näyttäminen on tärkeää. Mikäli sovit jotain tiimisi kanssa, pidä lupauksesi ja perustele avoimesti, jos joudut perääntymään lupauksestasi. Kyttäys harvoin kannustaa työn tekemiseen. Luottamus sitouttaa, mutta vain jos luottamus on molemminpuolista - se on hyvä pohja, jonka varaan voi rakentaa yhteistyötä. On tärkeää muistaa, että työn tekevät lopulta tekijät eikä johtajat. 

Ole inhimillinen. Ihmislähtöinen johtaja on ihminen ja kohtelee muitakin ihmisinä. Ihmiset ovat liian moniulotteisia typistettäviksi vain resursseja kuvaaviksi numeroiksi. Jokaisen työntekijän tekemisiin vaikuttavat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä kohdatut asiat. Esimerkiksi ihmissuhteissa kohdatut haasteet heijastuvat työntekoon ja toisin päin. Siksi on tärkeää kohdata työkaverinsa ihmisinä, kysyä mitä kuuluu ja keskustella muustakin kuin ”asiasta”. Näyttämällä tunteitaan ihmislähtöinen johtaja antaa esimerkin, että tunteiden näyttäminen on sallittua ja kannustaa myös muita tiimissään siihen. Inhimillisesti johdettu tiimi on myös sitoutunut tiimi. 

Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa osaltasi tiimin toimintaan ja ilmapiiriin monin tavoin.

Ihmislähtöinen johtaminen ei ole rakettitiedettä, vaan se on pitkälti pieniä arkipäiväisiä ja jopa itsestäänselviä inhimillisiä asioita. Siksi se saattaa helposti unohtua budjettien ja aikataulujen ristipaineessa, vaikka sitoutunut tiimi tekeekin tehtävänsä tehokkaammin. 

Tärkeässä osassa on antaa vastuuta ja luottaa, mutta myös olla vastavuoroisesti vastuun ja luottamuksen arvoinen. Ihmislähtöisyys ei kuitenkaan kosketa vain johtajia: tiimin jäsenenä olet aina osaltasi vastuussa ihmislähtöisyyden toteutumisesta. Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa osaltasi tiimin toimintaan ja ilmapiiriin monin tavoin. Voit myös vaatia tulla johdetuksi ihmisenä ja olla itse inhimillinen muita kohtaan. Tärkeää on osata vastata itselleen kysymykseen: Miten haluaisit, että sinua johdetaan? 

 

Kirjoittajat ovat projektipäälliköitä, jotka yhdessä tiimiensä kanssa ovat näyttäneet että ihmislähtöisellä otteella saadaan aikaan huikeita tuloksia ja digitaalisia palveluita.