Etteplan MORE toteuttaa liiketoimintaa tukevia digipalveluita sekä jatkokehittää olemassa olevia järjestelmiä sijoituspalveluyhtiö Elite Alfred Bergille. Yhteistyö perustuu pitkään kumppanuuteen sekä sen myötä kehittyneisiin parhaisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi UX-suunnittelun sisällyttäminen projekteihin heti alusta saakka on selkeyttänyt tavoitteita ja parantanut yhteisymmärrystä.

Etteplan MORE referenssi Elite Alfred Berg

UX-suunnittelusta yhteinen kieli projektiin

Paremman asiakaskokemuksen takaamiseksi Elite Alfred Berg halusi uudistaa verkkopalvelunsa käyttöliittymän. Vanhan palvelun pohjalta keskusteltiin tarvittavista muutoksista sekä palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista.

Ohjelmistoprojektissa äärimmäisen tärkeää on jaettu käsitys siitä, mitä projektissa tehdään ja mitä siltä odotetaan. Heti alusta asti projektin suunnittelussa olivat mukana niin asiakas, projektipäällikkö kuin UX-suunnittelijakin. UX-suunnittelun sisällyttäminen projektiin alkuvaiheilta saakka oli loistopäätös, sillä suunnittelijan tekemä luonnosversio avasi keskustelun kaikille osapuolille tasapuoliseksi.

”Koimme, että asiakkaan on paljon helpompi kommentoida suunnitelmia, jos hän näkee ehdottamamme ratkaisun konkreettisesti” kertoo Etteplan MOREn projektipäällikkö Anni Janger.

Näin eri osapuolet puhuivat taatusti samaa kieltä siitä, mitä lopputuloksesta oli odotettavissa. Verkkopalvelun luonnosversioon saatiin tehtyä tärkeät korjaukset sekä muutostyöt jo ennen kuin varsinainen ohjelmointityö edes alkoi.

 

Parempaa asiakaskokemusta digitaalisilla järjestelmillä

Hyvän suunnittelun ja avoimen keskustelun ansiosta projektin vaatimusmäärittelyt sekä työmääräarviot saatiin sovittua erittäin tarkasti. Verkkopalvelu saatiinkin julkaistua päivälleen määräajassa, ja lopputulos todella miellytti asiakasta.

”Elite Alfred Berg sai tehokkaasti toteutettuna uudistetun asiakaslähtöisen ja visuaalisesti hiotun verkkopalvelun, jonka suunnittelu, määrittely ja toteutus tehtiin aidosti yhdessä liiketoiminnan kanssa ” toteaa Elite Alfred Bergin tietohallintojohtaja Juha Parviainen.

”Projektissa myös opeteltiin Elite Alfred Bergille uudenlaista ketterän kehitysmallin mukaista toimintatapaa, jossa myös toteutuksen aikana liiketoiminnalla oli merkittävä rooli tuoteomistajana. Etteplan Moren tiimi ja osaava Scrum master edesauttoivat kehitysmallin omaksumista, ja lopputulos on todiste mallin toimivuudesta. Aiommekin laajentaa ketterään kehitysmalliin perustuvaa sovelluskehitystä myös muille sovellusalueille” Juha jatkaa.

Verkkopalvelun kautta asiakkaat voivat esimerkiksi tarkastella varallisuustietojaan sekä tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja. Uusittu käyttöliittymä selkeyttää verkkopalvelun käyttöä, ja palvelun tärkeimmät toiminnot löytyvät helpommin selkeämmän navigaation ansiosta.

Pitkään kumppanuuteen on käyttöliittymäuudistuksen ohella mahtunut useita muitakin projekteja. Elite Alfred Bergin kanssa on muun muassa kehitetty kuukausittaista pdf-raportointia asiakkaille sekä kehitetty henkilöstörahastopalvelua toteuttamalla uusia digitaalisia järjestelmiä.

Koko kumppanuuden mittakaavassa käyttöliittymäuudistus oli yksi projekti muiden joukossa. Sen myötä saatiin kuitenkin käyttöön hyväksi havaittuja uusia toimintatapoja, joiden avulla erinomaisesta lopputuloksesta voidaan varmistua jo projektin alkuvaiheilla.

 

Liiketoimintalähtöinen ja joustava kumppani

Varainhoito on Elite Alfred Bergin ydinliiketoimintaa. Tämän tueksi Etteplan MORE ja Elite Alfred Berg ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhdessä ajanmukaisia järjestelmiä, joilla esimerkiksi helpotetaan asiointia ja parannetaan asiakaskokemusta.

”Etteplan MOREn osaavan ja liiketoimintalähtöisen sovelluskehitystiimin kanssa olemme saaneet tehostettua ja modernisoitua Elite Alfred Bergin sovelluskehitystä sekä rakennettua uusia asiakkaitamme palvelevia digitaalisia palveluita ja tietojärjestelmiä” kiteyttää Juha Parviainen.

Digitalisaatiokumppanina Etteplan MOREn työpanos sekä resursointi joustavat myös asiakkaan tarpeiden mukaan. Toisinaan tarvitaan nopealla aikataululla lisää ohjelmistokehittäjiä, toisinaan taas projektipäälliköitä tai testausta.

”Olemme pitkän kumppanuuden myötä oppineet Elite Alfred Bergin liiketoiminnasta paljon, ja sitä kautta osaamme tehdä järjestelmäkehitystä entistä täsmällisemmin”, projektipäällikkö Anni Janger toteaa.

Jatkossa yhteistyön tavoitteena on kehittää digipalveluja edelleen eteenpäin sekä monipuolistaa niitä. Yhteiset toimintatavat ovat eri projektien myötä hioutuneet huippuunsa, jolloin suuretkin muutokset järjestelmiin onnistuvat ketterästi.

”Kun toimintatavat ovat kunnossa, on saavutettu todellinen kumppanuus. Näin olemme varmoja siitä, että jatkossakin asiakas saa ratkaisuistamme parhaan mahdollisen hyödyn irti”, Anni Janger kertoo.

 

Elite Alfred Berg on osa EAB Group Oyj:tä, joka on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, ja joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ja monipuolisia säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Elite Alfred Berg keskittyy kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen, asiakkaiden tarpeet huomioivaan varallisuuden hoitoon.

Haluaisitko tietää lisää?

Olli-Pekka Niemitalo

Director, Sales
+358 400 736 273

Lähetä meille viesti

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).